N o s t a l g i a N o s t a l g i a
POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

EVENIMENT: FESTIVALUL NOSTALGIA

ORGANIZATOR: NOSTALGIA RETRO DISCO FUTURE SRL

LOCAȚIA: Mun. Bucuresti, România

DATA EVENIMENTULUI: 27-30 iunie 2024

1. Introducere

1.1 Confidenţialitatea datelor cu caracter personal reprezintă una din preocupările principale în cadrul societăţilor Organizatoare. Ca atare, dorim să asigurăm cele mai înalte standarde de confidenţialitate şi transparenţă cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră curentă.

1.2 Întrucât în desfășurarea activității este necesar să prelucrăm o serie de date cu caracter personal cu predilecție în raport cu specificul obiectului nostru de activitate dorim să oferim asigurări că prelucrarea va avea loc cu respectarea principiilor care stau la baza prelucrării datelor cu caracter personal. Această politică de confidențialitate este menită să vă ajute să înțelegeți ce date colectăm, de ce le colectăm și ce facem cu ele.

2. Informații despre Operator

2.1 Societatea organizatoare a evenimentului NOSTALGIA Ediția 2024 este NOSTALGIA Retro Disco Future SRL cu sediul in Constanta, str. Ardealului, nr. 10, camera 1, Bl. L32, Sc. C, Et. 3, Ap. 52, CUI RO 42038175, RC. J13/4018/2019 (denumita în continuare  „Operator” sau „noi”). 

2.2 Operatorii au obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

2.3. În colectarea datelor și informațiilor, acționăm în calitate de operatori asociați ca urmare a faptului că ambele entități funcționează în cadrul aceluiași grup de companii.

2.4. Esența prelucrării datelor cu caracter personal de către părți este Acordul de operatori asociați încheiat în conformitate cu articolul 26 GDPR prin care părțile au stabilit într-un mod transparent responsabilitățile fiecăruia în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor, în special în ceea ce privește exercitarea drepturilor persoanelor vizate și îndatoririle fiecăruia de furnizare a informațiilor prevăzute la articolele 13 și 14. 

2.5. Operatorii asociați prelucrează date cu caracter personal în funcție de obligațiile rezultate din Acordul intervenit între aceștia, dar si din obligațiile impuse de dispozițiile legale specifice. Scopul prelucrării datelor de către Operatorii Asociați este pentru a permite organizarea evenimentului NOSTALGIA la cel mai înalt nivel, ambele societăți fiind coorganizatoare și contribuind prin obiectul de activitate la realizarea acestuia. 

2.6. În esență, NOSTALGIA Retro Disco Future SRL va continua să gestioneze, ca și până acum, activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal în legătură cu organizarea și desfășurarea festivalului. Tipul datelor personale care fac obiectul prelucrării, scopul, durata de retenție și temeiul legal de prelucrare rămân neschimbate. De asemenea, persoanele care nu participă la Ediția 2024 nu sunt afectate sau vizate în niciun fel de aceste modificări.

2.7. Atribuții principale ale Operatorilor Asociați:

NOSTALGIA Retro Disco Future SRL va avea următorul rol: gestionarea activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal, deținerea și gestionarea bazei de date existente, administrarea paginii www.nostalgia.love, a aplicației NOSTALGIA și a platformelor online, organizarea de campanii de marketing, asigurarea comunicării cu consumatorul, activitatea de vânzare a biletelor, activitățile de marketing și publicitate pentru promovarea festivalului și/sau a produselor și serviciilor aferente festivalului NOSTALGIA Ediția 2024.

2.8. Fiecare operator se asigură că informațiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și sunt puse la dispoziția persoanelor vizate, în conformitate cu articolul 12-14 GDPR.

2.9. Vom respecta toate cerințele legale privind confidențialitatea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv obligația de a efectua evaluări ale riscurilor și de a încheia acorduri de prelucrare a datelor cu furnizorii săi care prelucrează date cu caracter personal.

2.10. În conformitate cu articolul 32 din GDPR, am luat măsuri de securitate tehnice, fizice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva accesului, modificării, ștergerii, deteriorării, pierderii sau inaccesibilității neautorizate sau ilegale.

2.11. Vom respecta Principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal astfel cum au fost acestea menționate în cadrul art. 5 din GDPR, respectiv in cadrul activităților de prelucrare. Operatorii vor prelucra datele cu caracter personal, ce fac obiectul prezentului contract:

în mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata;

în scopuri determinate, explicite si legitime si nu într-un mod incompatibil cu scopurile menționate la momentul colectării datelor cu caracter personal;

garantând caracterul adecvat, relevant al acestora, limitând prelucrarea la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;

asigurându-se ca datele cu caracter personal care sunt inexacte, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;

stocând datele cu caracter personal într-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depășește perioada necesara îndeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele;

prelucrând datele personale intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale si împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

3. Ce date prelucrăm, scopul prelucrării și durata de retenție pe fiecare categorie de date?

3.1.1. În scopul creării și accesării unui cont pe site-ul www.nostalgia.love, în aplicația NOSTALGIA și/sau pe platformele externe Nostalgia (Livetickets, Entertix, Bilete.ro, Eventim).

Ce date prelucrăm? Numărul de telefon și setul valori hash criptografice (generate prin aplicarea algoritmului de criptare PBKDF2) aferente parolei setate de utilizator pentru ca acesta să poată să se conecteze la contul său.

Durata de retenție: Vom stoca aceste date atâta timp cât aveți un cont pe site-ul/ aplicația NOSTALGIA. Precizăm că în măsura în care nu exista o solicitare de anonimizare a acestor date pe contact@nostalgia.love, ele vor fi anonimizate în cel mult 5 ani de la ultima utilizare a contului.

Temei legal de prelucrare: Art. 6 (1) lit. b – prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

3.1.2. În scopul achiziționării unui produs sau serviciu Nostalgia. 

Ce date prelucrăm? Nume, prenume, e-mail, telefon, țara, localitate, adresă.

Durata de retenție: Până la împlinirea termenului de prescripție general de 3 ani de zile de la finalizarea ediției în care a fost cumparat biletul sau ediția despre care a fost semnalata problema respectiva.

Temei legal de prelucrare: Art. 6 (1) lit. b – prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

3.1.3. În scopul returnării produselor achiziționate sau al soluționării unei probleme adresate nouă.

Ce date prelucrăm? Nume, prenume, e-mail, număr de telefon, IBAN și numele titularului de cont, precum și alte informații furnizate prin e-mail sau pe alte platforme pentru descrierea problemei.

Durata de retenție: Până la împlinirea termenului de prescripție general de 3 ani de zile de la finalizarea ediției în care a fost cumparat biletul sau ediția despre care a fost semnalata problema respectiva.

Temei legal de prelucrare: Art. 6 (1) lit. b – prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

3.1.4. În procesul de CHECK-IN:

3.1.4.1 În scopul asigurării accesului în perimetrul festivalului și prestării serviciilor la care participantul este îndreptățit în baza biletului, de informare în legătură cu aspectele ce țin de organizarea și desfășurarea evenimentului sau orice alte oferte și anunțuri în legătură cu produsul achiziționat, al prevenirii fraudelor, utilizării abuzive și pentru verificarea validității biletului sau abonamentului.

Ce date prelucrăm? Nume, prenume, e-mail, număr de telefon, fotografia de profil (cu excepția minorilor sub 18 ani) și numărul biletului / brățării de acces în cadrul festivalului.

Durata de retenție: Fotografia de profil va fi ștearsă în 20 de zile de la terminarea Festivalului. Celelalte date vor fi anonimizate în termen de 3 ani de la ultima ediție la care persoana vizată a participat la Festival, dacă acest lucru nu a fost solicitat anterior.

Temei legal de prelucrare: Art. 6 (1) lit. b – prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

3.1.4.2. În scop exclusiv intern pentru realizarea de rapoarte și sondaje, organizarea zonelor de acces, crearea de campanii și activități dedicate, pentru a răspunde unei solicitări venite de la autoritățile publice, pentru reclamații sau plângeri.

Ce date prelucrăm? Sex, tara, orașul, județul, data nasterii.

Durata de retenție: Aceste date sunt păstrate în arhiva Organizatorului fără a fi asociate cu o persoană fizică în urma anonimizării ireversibile a datelor cu caracter personal.

Temei legal de prelucrare: Art. 6 (a) lit. f prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță.

3.1.5. În scop de marketing:

3.1.5.1.  În scop comercial de promovare a produselor și serviciilor Nostalgia.

Ce date prelucrăm? Nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon.

Durata de retenție: Datele vor fi anonimizate la retragerea consimțământului sau cel mult în termen de 4 ani dacă persoana vizată nu mai reacționează la vreun mesaj comercial.

Temei legal de prelucrare: Art. 6 (a) lit. f prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță.

3.1.5.2. În scopul abonării la Newsletter-ul Nostalgia cu acordul persoanei vizate.

Ce date prelucrăm? Adresa de e-mail.

Durata de retenție: Până la dezabonare sau retragerea consimțământului.

Temei legal de prelucrare: Art. 6 (1) (a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

3.1.5.3. În scopul realizării de sondaje pentru îmbunătățirea calității serviciilor pe care le oferim pot fi înregistrare apelurile telefonice cu acordul persoanei vizate.

Ce date prelucrăm? Vocea persoanei vizate.

Durata de retenție: Apelurile înregistrate vor fi șterse in termen de 30 de zile de la momentul înregistrării.

Temei legal de prelucrare: Art. 6 (1) (a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

3.1.6. În CAMPANIA REGISTER:

3.1.6.1. În scopul înscrierii în Campania Register unde persoanele vizate se înscriu într-o comunitate unde primesc informații recurente cu privire la cele mai noi promoții, campanii, anunțuri, vânzări de biletele la preț promoțional la edițiile Festivalului Nostalgia. 

Ce date prelucrăm? Nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon.

Durata de retenție: Datele vor fi anonimizate la retragerea consimțământului sau cel mult în termen de 4 ani de la ultima ediție la care persoana s-a înregistrat la campanie. Dacă persoanele vizate au cumparat un Bilet in aceasta campanie, datele lor personale vor fi prelucrate de la acest pas înainte cu scopul de a putea asigura serviciile achizitionate si accesul în Festival.

Temei legal de prelucrare: Art. 6 (1) lit. b – prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

3.1.6.2. În scop exclusiv intern pentru realizarea de rapoarte și sondaje, organizarea momentelor artistice, crearea conceptului de eveniment anual, crearea de campanii și activități dedicate.

Ce date prelucrăm? Sex, tara, județul, data nasterii.

Durata de retenție: Aceste date sunt păstrate în arhiva Organizatorului fără a fi asociate cu o persoană fizică în urma anonimizării ireversibile a datelor cu caracter personal.

Temei legal de prelucrare: Art. 6 (a) lit. f prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță.

3.1.7. În scopul asigurării securității bunurilor, spațiilor și persoanelor, în perimetrul festivalului se  folosesc mijloace de monitorizare video.

Ce date prelucrăm? Imaginea vizitatorilor din cadrul evenimentului.

Durata de retenție: 20 de zile. Unele date pot fi reținute pentru o perioadă mai lungă, dacă reținerea este necesară pentru investigarea unei fraude, pentru apărarea drepturilor în instanță ale oricăreia dintre Părți sau în situațiile în care este necesară conformarea cu solicitările adresate de autoritățile competente. 

Temei legal de prelucrare: Art. 6 (a) lit. f prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță.

3.1.8. Pentru realizarea fotografiilor și filmărilor în cadrul evenimentului, utilizate ulterior în scopuri jurnalistice, de informare, comerciale, de marketing și de promovare a evenimentului, a produselor și serviciilor Nostalgia ori a produselor și serviciilor adiacente, în nume propriu de către Nostalgia sau de către orice partener sau sponsor al Festivalului Nostalgia, precum și  în scopul realizării de NFT (Non-fungible token) și comercializării acestora pe piața relevantă.

Ce date prelucrăm? Imaginea vizitatorilor din cadrul evenimentului.

Durata de retenție: Până la momentul solicitării de ștergere din partea persoanei vizate sau cel mult 15 ani de la momentul finalizării ediției la care au fost realizate.

Temei legal de prelucrare: Art. 6 (a) lit. f prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță.

3.1.9. În scopul organizării de campaniil promoționale și concursuri, precum și pentru a asigura trimiterea premiilor.

Ce date prelucrăm? Nume, prenume, e-mail, profilul de social media (dacă este cazul), informațiile incluse în comentarii în cadrul campaniilor organizate de către Organizator sau în parteneriat cu alți parteneri.

Durata de retenție: Până la împlinirea termenul de prescripție general de 3 ani de zile de la finalizării campaniei sau concursului.

Temei legal de prelucrare: Art. 6 (a) lit. f prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță.

3.2 Suplimentar scopurilor menționate anterior, Operatorul prelucrează datele cu caracter personal colectate având în vedere și următoarea finalitate: 

Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ce ne incumbă, ca urmare a serviciilor prestate (ex. obligațiile contabile, fiscale, audit etc) acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele au fost colectate.

În măsura în care persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

În orice alt scop auxiliar celor de mai sus, sau în orice alt scop pentru care ne-au fost furnizate datele cu caracter personal, cu respectarea legislaţiei în materie.

d.  Pentru a ne proteja interesele legitime,  cu prevalarea intereselor sau drepturilor și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, luând în considerare așteptările rezonabile ale acestora bazate pe relația cu operatorul:

Pentru a efectua cercetări și analize de piață care ajută la îmbunătățirea și personalizarea produselor și serviciilor noastre.

În scopuri de marketing direct, pentru trimiterea de comunicări de interes general sau mesaje prin care vă rugăm să evaluați calitatea serviciilor/produselor noastre

Pentru gestionarea activității companiei, realizarea de rapoarte interne care sunt utilizate în organizarea zonelor de acces si de ridicare a brățărilor ale edițiilor viitoare, pentru a organiza campanii și activități dedicate

Pentru a preveni sau a detecta utilizarea abuzivă a proprietății noastre intelectuale, frauda sau alte infracțiuni.

Pentru a asigura securitatea în cadrul evenimentului, pentru a soluționa plângeri legate de fraude, plângeri penale sau contravenționale, plângeri legate de vânzarea biletelor, cazuri în care Organizatorul are nevoie să identifice o persoană cu seria biletului, să identifice dacă acea persoană a intrat în perimetrul festivalului și la ce oră, ori pentru a apăra drepturile companiei în instanță.

3.3  În situațiile în care vom folosi datele dvs. în alte scopuri decât cele amintite în prezenta Politică ne obligăm să obținem consimțământul dvs., cu excepția cazului în care ne incumbă o obligație legală sau avem un alt temei juridic pentru procesarea datelor.

3.4 Operatorii nu realizează profiluri individuale ale participanților la Festivalul Nostalgia.

4.    Cum colectăm datele dvs. cu caracter personal?

4.1 Colectăm datele dvs. cu caracter personal, fie în mod direct de la dumneavoastră, spre exemplu, atunci când vă creaţi un cont pe site-ul nostru/aplicația noastră, ne trimiteți un e-mail pe adresa contact@nostalgia.love, prin intermediul căruia ne solicitați o ofertă/informație, vă dați consimțământul pentru comunicarea mesajelor comerciale, când achiziționați un produs, etc., fie indirect, spre exemplu, atunci când transmiteți aceste informaţii pe platformele altor colaboratori ai societăţii noastre, în procesul de  achiziționare a biletului/abonamentului.

4.2 Colectăm datele dvs. cu caracter personal si in mod automat, atunci cand utilizați serviciile noastre de pe site-ul sau aplicatia Nostalgia, colectam informatii prin intermediul cookie-urilor si prin logarea activitatii dvs.. Pentru mai multe informatii privind utilizarea cookie-urilor, vă rugam sa consulti Art. 6 din prezenta Politica.

4.3. In cazul in care alegeti sa ne furnizati datele personale ale altor persoane, cum ar fi atunci cand achizitionati bilete in numele altora, va asumati raspunderea cu privire la modalitatea in care ati obtinut aceste date si ca aveti un temei legal pentru prelucrarea acestora, noi neputand fi tinuti raspunzatori pentru incalcarea drepturilor persoanelor respective.

5.    Cum stocăm datele cu caracter personal?

5.1 Pentru stocarea datelor personale pe care ni le furnizati în calitate de utilizator al site-ului nostru/aplicației noastre, este utilizat un serviciu de tip cloud oferit de Amazon Web Services EMEA S.A.R.L.. 

5.2 Totodată, datele colectate în contextul check-in-ului on site sunt stocate de partenerul nostru About Blank S.R.Lpe servere acestuia din Uniunea Europeană.

6. UTILIZAREA COOKIE-URILOR

6.1 Site-ul conține cookie-uri (fișiere foarte mici trimise pe computerele utilizatorilor site-ului sau pe alte dispozitive de acces).

6.2 Există două tipuri:

6.2.1. Cookie-uri în funcție de durata lor de viață:

a) Cookie-uri de sesiune

Acestea sunt stocate temporar în folderul de cookie-uri al browserului web astfel încât să le păstreze până când utilizatorul părăsește site-ul respectiv sau închide fereastra browserului (de exemplu, atunci când se autentifică / se dezautentifică dintr-un cont de e-mail sau de pe rețelele de socializare).

b) Cookie-uri persistente

Acestea sunt stocate pe hard diskul unui computer sau dispozitiv (și depind în general de durata de viață implicită a cookie-ului). Cookie-urile persistente includ și cele plasate de un site web diferit de cel pe care utilizatorul îl vizitează în acel moment – cunoscute sub denumirea de “cookie-uri de terțe părți” – care pot fi utilizate în mod anonim pentru a stoca interesele unui utilizator, astfel încât să se poată afișa cea mai relevantă publicitate pentru utilizatori.

6.2.2. Cookie-uri în funcție de rolul lor

a) Cookie-uri strict necesare

Aceste tipuri de cookie-uri sunt necesare pentru ca paginile web să funcționeze corect. Cookie-urile strict necesare vă permit să navigați pe site și să beneficiați de funcțiile sale. Fără aceste cookie-uri, nu vom putea furniza anumite funcționalități, cum ar fi redirecționarea automată către serverul cu cea mai mică aglomerație sau memorarea listei dvs. de dorințe.

b) Cookie-uri funcționale

Cookie-urile funcționale înregistrează informații despre opțiunile pe care le fac utilizatorii și permit operatorilor de site-uri web să personalizeze site-ul în funcție de cerințele utilizatorului. De exemplu, cookie-urile pot fi utilizate pentru a salva preferințele privind categoriile / segmentele.

c) Cookie-uri de performanță și analiză

Aceste tipuri de cookie-uri permit operatorilor de site-uri web să monitorizeze vizitele și sursele de trafic, modul în care utilizatorii interacționează cu site-ul sau cu anumite secțiuni ale site-ului.

Informațiile furnizate de cookie-urile de analiză ajută operatorii să înțeleagă modul în care vizitatorii utilizează site-urile web și apoi să utilizeze aceste informații pentru a îmbunătăți modul în care conținutul furnizat utilizatorilor este prezentat.

d) Cookie-uri de publicitate

Aceste cookie-uri pot oferi capacitatea de a monitoriza activitățile online ale utilizatorilor și de a crea profile ale acestora, care pot fi ulterior utilizate în scopuri de marketing. De exemplu, cookie-urile pot fi utilizate pentru a identifica produsele și serviciile aprobate de un utilizator, iar aceste informații sunt ulterior utilizate pentru a trimite mesaje publicitare adecvate către acel utilizator.

6.3 Accesarea site-ului implică acordul utilizatorilor cu privire la plasarea acestor tipuri de cookie-uri pe dispozitivul lor și la accesarea lor la următoarea vizită pe site.

6.4. În general, datele privind activitatea de navigare pe internet sunt colectate și analizate în mod anonim. Dacă această analiză relevă un interes specific, un cookie (fișier text mic utilizat de majoritatea site-urilor pentru a stoca anumite informații utile pentru îmbunătățirea experienței de navigare) – este plasat pe computerul utilizatorului și acest cookie determină ce tip de reclamă va primi utilizatorul, ceea ce se numește publicitate bazată pe interese.

6.5. Puteți vedea toate cookie-urile utilizate de către site-ul nostru în Notificarea privind cookie-urile din partea de jos a paginii. Puteți retrage consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor în orice moment modificând opțiunile în setările corespunzătoare de cookie-uri disponibile. Blocarea cookie-urilor necesare în browserul dvs. poate, de asemenea, să nu funcționeze corect. Dezactivarea altor tipuri de cookie-uri (în afara celor necesare) poate afecta, de asemenea, funcționarea sau experiența dvs. în utilizarea site-ului.

6.6. Site-ul poate utiliza sau implementa modulele de socializare terță parte. În general, interacțiunea dvs. cu un astfel de modul permite terței părți să colecteze anumite informații despre dvs., inclusiv adresa IP, informațiile din antetul paginii și informațiile din browser. Site-ul a implementat următoarele butoane pentru rețelele de socializare:

-> Facebook https://www.facebook.com/privacy

-> Instagram https://help.instagram.com/519522125107875

-> WhatsApp https://www.whatsapp.com/security

6.7. Site-ul utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc., cu sediul în 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii (“Google”). Bazându-se pe consimțământul dvs., Google va analiza în numele nostru modul în care utilizați site-ul nostru. În acest scop, utilizăm, printre altele, cookie-urile detaliate în tabelul de mai sus. Informațiile pe care Google le colectează despre modul în care utilizați site-ul (de exemplu, URL-ul pe care îl furnizați, paginile noastre web pe care le vizitați, tipul browserului dvs., setările de limbă, sistemul de operare, rezoluția ecranului) vor fi trimise la un server Google din State.

7. Cui divulgăm datele personale?

7.1 Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Operatorii dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Operatorii în desfășurarea activității, ori către autorități publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate: 

1.  Furnizorilor noștri de servicii și partenerilor contractuali, spre exemplu: furnizorii de servicii de marketing (inclusiv sondaje) și publicitate; partenerul nostru însărcinat cu asigurarea accesului în incinta de desfășurare a Festivalului Nostalgia; furnizorului de servicii de IT; servicii de curierat, servicii de plăți, servicii bancare, servicii de plată, vânzare bilete etc. Aceste date vor fi furnizate în măsura în care este necesar și numai sub temeiul unui angajament de confidențialitate din partea partenerilor contractuali, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că prelucrarea lor se face conform legislației în vigoare;

2.  Către contabilii, auditorii, avocații, asigurătorii sau alți asemenea consilieri externi ai Operatorului. Aceste date vor fi furnizate în măsura în care este necesar și numai sub temeiul unui angajament de confidențialitate din partea partenerilor contractuali, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că prelucrarea lor se face conform legislației în vigoare;

3. Autorități, instituții și organismele publice, în cazul în care există o solicitare legală din partea acestora sau în măsura în care există o obligație legală din partea noastră;

4.  Operatorul va putea divulga aceste date ori de câte ori legea o impune, sau în situația în care acest demers este necesar pentru a se permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege si/sau pentru a se putea acționa în justiție contra oricărei activități ilicite;

 5. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în state terțe, în baza raporturilor contractuale pe care le avem cu partenerii noştri (atât afiliaților cât și altor entități din Uniunea Europeană) în vederea realizării de statistici și alte tipuri de rapoarte. În măsura în care datele sunt prelucrate în afara Uniunii Europene, ne vom asigura prin măsuri contractuale sau de altă natură că aceste date beneficiază de un nivel adecvat de protecție acolo, comparabil cu cel de care s-ar bucura în Uniunea Europeană, în conformitate cu reglementările europene. 

8. Cât timp păstrăm datele personale?

8.1 Ca principiu, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar atâta cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. Pentru mai multe detalii despre Politica noastra de retentie a datelor pentru anumite prelucrari specifice va rugam sa revedeți informațiile de la Art.3.

9. Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

9.1. Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământ, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

9.2. În cazul în care vă prelucrăm datele în temeiul interesului legitim al nostru sau al unor terți, puteți să vă opuneți acelor prelucrări pentru motive legate de situația dumneavoastră particulară. În unele cazuri, interesul nostru legitim sau al unor terți este posibil să fie mai presus de al dumneavoastră și nu vom putea acomoda cererea prin care vă opuneți prelucrării.

9.3. In calitate de persoana vizată beneficiați de o serie de drepturi specifice garantate de Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR) și legislația în vigoare în România privind protectia datelor cu caracter personal:

 9.3.1. Dreptul la informare

Persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate in cadrul activităților noastre  specifice au dreptul de a primi din partea noastra informatii despre operatiunile de prelucrare efectuate in calitatea noastra de operator de date. 

9.3.2. Dreptul de acces

Aveti dreptul de a obtine din partea noastra o confirmare a faptului ca prelucram sau nu date cu caracter personal care va privesc.

In cazul in care confirmam faptul ca detinem datele dumneavoastra cu caracter personal, aveti dreptul sa le accesati si sa obtineti o serie de informatii suplimentare relevante.

9.3.3. Dreptul la rectificare

Dispuneti de posibilitatea de a obtine din partea operatorului de date, rectificarea datelor inexacte care va privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplet inregistrate in evidentele noastre interne.

9.3.4. Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)

Aveti dreptul sa solicitati ștergerea datelor cu caracter personal pe care le prelucram despre dumneavoastra. Trebuie sa ne conformam acestei cereri daca:

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;

b) va opuneti prelucrarii din motive legate de situatia dumneavoastra particulara;

c) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

d) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ne revine, cu exceptia cazului in care datele sunt necesare:

pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;

pentru a ne conforma unei obligatii legale pe care o avem;

in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice; 

pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

9.3.5. Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Aveti posibilitatea sa ne solicitati sa restrictionam prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal atunci cand:

contestati exactitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucram, pe perioada cat verificam exactitatea datelor;

prelucrarea datelor este nelegala, insa in loc sa cereti stergerea datelor cu caracter personal doriti restrictionarea prelucrarii acestora;

datele cu caracter personal nu ne mai sunt necesare pentru realizarea scopului pentru care au fost prelucrate, dar ne solicitati acele date pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

v-ati opus prelucrarii si solicitati restrictionare pe timpul cat verificam daca primeaza interesul nostru legitim pentru prelucrare.

9.3.6. Dreptul la portabilitatea datelor

Beneficiati de dreptul de a obtine de la noi datele dumneavoastra într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.

9.3.7. Dreptul la opozitie

În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Puteti obiecta in orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in scop de marketing direct, oricare ar fi motivul dumneavoastra. 

9.3.8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri

Acest drept este aplicabil in cazul in care procesul decizional individual automatizat produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza intr-o masura semnificativa.

9.3.9. Dreptul de a depune o plangere

Daca aveti o nemultumire cu privire la modul in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa ne contactati pentru a va putea solutiona problema folosind următoarele detalii de contact: 

E-mail: contact@nostalgia.love

Adresă de corespondenta: str. Lipscani, nr. 17, Bucuresti

De asemenea, puteti contacta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal prin website-ul lor www.dataprotection.ro.

Va rugam sa retineti urmatoarele aspecte de interes, ce tin de modalitatea de analiza si raspuns la cererea de exercitare de drepturi:

Vom depune toate diligentele pentru a va raspunde la cererea adresata, in termen de 30 de zile. Aceasta perioada poate fi prelungita din cauza unor motive legate de dreptul legal specific invocat sau de complexitatea cererii dumneavoastra cu o perioada aditionala maxima de doua luni. In orice caz, daca termenul legal de raspuns va fi prelungit, atunci va vom informa in privinta noului termen si a motivelor care au dus la aceasta prelungire.

 

10. Securitatea informațiilor

10.1 Lucrăm din greu pentru a proteja site-ul, aplicația și utilizatorii noștri, precum și toate datele cu caracter personal colectate conform prezentei Politici, de acces neautorizat sau de modificarea, divulgarea neautorizată sau distrugerea informațiilor pe care le deținem.

10.2. Operatorii Asociați garantează că au implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate activităților de prelucrare pe care le efectuează, pentru protejarea datelor cu caracter personal, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat la acestea, transmiterii, stocării sau prelucrării în oricare alte moduri ilegale.

10.3. În acest sens:

Operatorii certifică faptul că îndeplinesc cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal, datele fiind prelucrate într-un mod care asigură protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare;

Pentru datele colectate prin intermediul site-ului si aplicației, in vederea asigurării accesului in festival, Operatorii utilizează un serviciu de tip cloud oferit de către Amazon Web Services EMEA SARL. Astfel, sunt utilizate setările de securitate oferite de către Amazon. Accesul la date se face într-un white-list din security groups, ceea ce înseamnă că datele pot fi accesate numai de la anumite adrese IP pre-definite. Accesul se face pe bază de user și parolă, iar la nivelul societăților coorganizatoare, accesul la baza de date este permis unui număr limitat de persoane.

Sistemele de stocare a datelor utilizate au implementate mecanisme de back-up pentru asigura redundanța datelor stocate.

Revizuim periodic practicile de colectare, stocare și prelucrare a informațiilor, inclusiv cele fizice, precum și măsurile de securitate, pentru a preveni accesul neautorizat la sisteme.

Restricționăm accesul angajaților şi contractorilor noștri la informațiile dvs. personale, iar raporturile contractuale cu aceste persoane sunt supuse unor reguli stricte cu privire la obligațiile de confidențialitate contractuală, inclusiv sub sancțiunea rezilierii contractelor.

 

11. Când se aplică această Politică de confidențialitate?

11.1 Politica noastră de confidențialitate se aplică tuturor serviciilor oferite de societatea noastră și exclude serviciile care au politici de confidențialitate separate și care nu conțin dispozițiile din această politică de confidențialitate.

12. Schimbări

12.1 Vom publica orice modificare a politicii de confidențialitate pe pagina noastră, care vor intra în vigoare în termen de o zi şi, dacă modificările sunt semnificative, vom oferi o notificare mai proeminentă (inclusiv, pentru anumite servicii, notificarea prin email a modificărilor privind politica de confidențialitate). 

12.2. Vom păstra, de asemenea, versiuni anterioare ale acestei Politici de confidențialitate în arhivă pentru a putea fi oricând revizuită de dvs.

B a c k T o T o p B a c k T o T o p